O podjetju

Podjetje INPORES d.o.o. ima skoraj 30 letno tradicijo in se ukvarja z informacijski rešitvami za javno upravo. Razvili smo programsko opremo za lokalno in državno upravo ter tako s svojim primarnim produktom pokrivamo 90% slovenskega trga.

Tehnični opis

Aplikacija je osnovana na spletnih tehnologijah v kombinaciji s podatkovnimi bazami in sledi aktualnim trendom razvoja spletnih aplikacij (varovanje podatkov, sledljivost skladno z zahtevami poustvarjanja revizijskih sledi, odpravljanje potencialnih novonastalih spletnih ranljivosti – definira organizacija OWSAP, …).

»Prekrškovni Organ« kot programska oprema je nameščena na strežniku naročnika. Posamezen uporabnik dostopa do aplikacije preko spletne strani, kar pomeni, da je ta dosegljiva z različnih enot:

 • osebni računalnik,
 • prenosni računalnik,
 • tablični računalnik,
 • mobilni telefon.

Ker je razvoj aplikacije skladen s standardi, ki jih narekuje industrija je delovanje aplikacije neodvisno od operacijskega sistema končnega uporabnika (Windows, OS-x, Linux).

Zaradi visoke stopnje varnosti je vstop v aplikacijo pogojen z uporabo digitalnega osebnega certifikata, ki ga izda t.i. »trusted authority« kot sta SIGENCA ali HALCOM. Po potrebi se v aplikaciji lahko doda nov vir zaupanja, v kolikor naročnik v svoji organizaciji uporablja certifikate tega vira (recimo POŠTA®CA).

Uporaba digitalnega certifikata je glede na standarde primerna stopnja varnosti za »odpiranje« aplikacije za medmrežje. V kolikor se naročnikova služba za informatiko strinja, lahko uporabniki do aplikacije dostopajo preko svetovnega spleta in ne le preko LAN omrežja.

Zajem podatkov

Vnos podatkov v aplikacijo je mogoč na štiri različne načine.

 • Ročni vnos prekšrka neposredno v aplikaciji.
 • Vnos prekrška z uporabo dlančnika (katerikoli mobilni telefon Android).
 • Nakup dlančnika prepruščamo naročniku saj se je izkazalo, da imajo naročniki v večini primerov sklenjeno pogodbo z enim od slovenskih ponudnikov mobilne telefonije in si lahko priskrbijo izredno zmogljive dlančnike po nekonkurenčnih cenah. Prenos podaktov zajetih na terenu poteko preko kabla pri uporabniku, Wi-Fi omrežja uporabnika ali preko mobilnih omrežij (tu zahtevamo uproabo digitalnega certifikata).
 • Vnos prekrška z naslova radarskih meritev.
 • Sodelujemo z vsemi ponudniki radarskih merilnih naprav, v kolikor pa bi se pojavil nov ponudnik se razvije dodaten modul za izmenjavo podatkov. Prenos podatkov v naš sistem poteka preko spletnih servisov ali preko datotek.
 • Vnos prekrška s strani zunanjega predlagatelja.
 • Zunanji izvajalci nadzora mirujočega prometa * (npr. javne službe, ki v imenu občine izvajajo nadzor nad modro cono). Prenos podatkov poteka preko spletnih servisov.

Povezovanje z eksternimi spletnimi servisi

Poenostavljanje vsakodnevnih opravil je zelo pomembna naloga, saj tako uporabniki prihranijo na času. Zato veliko pozornosti namenjamo integraciji naše rešitve s spletnimi servisi, kjer je to mogoče. Hkrati smo tudi pobudnik za razvoj novih speltnih servisov, kjer bi bili ti smiselni (primer AJPES servis za poizvedovanje odgovornih oseb pravnih oseb, posredovanje KT na MP preko spletnega servisa, FURS prevzem datotek o izvršbah, …).

Program se povezuje z naslednjimi servisi:

 • UJP – izmenjava podatkov o prejetih plačilih za vse račune, ki so registrirani na certifikat prekrškovnega organa. Prevzem podatkov omogoča neposredno zapiranje terjatev znotraj aplikacije.
 • FURS – pošiljanje podatkov v izterjavo.
 • MRVL – poizvedovanje o lastnikih vozil in vozniških dovoljenjih.
 • EUCARIS – poizvedovanje o lastniku vozila tuje registracije
 • Spletni servis Pošte Slovenije – uporaba servisa za spletno oddajnje pošte in dodeljevanje unikatnih R številk. Slednja storitev omogoča popolno sledenje posamezne pošiljke.
 • APS+ – podjetje izvaja storitev skeniranja vhodne pošte naročnika in hkrati prevzem teh skenogramov preko spletnega servisa.
 • Spletni servisi ponudnikov SMS plačila parkirnine oziroma plačila preko namenskih aplikacij. Naše mobilne enote redarjem na terenu omogočajo avtomatizirano preverjanje izvedbe plačila parkirnine pri ponudnikih SMS/aplikacijskih plačil.
 • INPORES spletni servis – uporablja se za uvoz podatkov o prekšrkih z naslova mobilnih naprav ali radarskih merilcev hitrosti.

Obdelava podatkov

Namen zbiranja vseh podatkov je obdelava. Zaradi velikega števila zadev, ki se pojavijo v organih, je zelo pomembna avtomatizacija. Znotraj aplikacije nudimo t.i. avtomatizirane postopke, ki izvedejo specifične ukaze za skupino prekrškov ali zadev iste narave.

 • Poizvedba na registre lastnikov vozila za vse zapise, ki so zreli za izvedbo tega dejanja (slovenski register, EUCARIS)
 • Priprava PN-jev za mirujoč promet (vozilo slovenske registracije, vozilo tuje registravije)
 • Priprava PN-jev za prekoračitev hitrosti (vozilo slovenske registracije, vozilo tuje registravije)
 • Priprava poizvedb o vozniku lastniku pravni osebi
 • Pošiljanje v izterjavo
 • Poizvedba o statusu pošiljke na poštni servis
 • Priprava pozivov lastnikom vozil tuje registracije
 • Priprava pozivov lastnikom vozil po predlogu zunanjega predlagatelja
 • Priprava odločb lastnikom vozil po predlogu zunanjega predlagatelja

Zaradi specifike dela pa je prav tako mogoča individualna obravnava zadev.

Zbiranje in obdelava podatkov je neposredno povezana z obrazci, ki jih naročnik pripravi, mi pa jih opremimo z ustreznimi spojnimi polji. Vsako dejanje je lahko (če je smiselno) povezano z dokumentom, ki ga lahko kreiramo v sami aplikaciji ali pripnemo od kod drugod. V aplikaciji kreiran dokument pripada točno določenemu dejanju v postopku in ima svojega lastnika, ob priporočenih varnostnih zahtevah (vstop v aplikacijo z osebnim certifikatom) pa je tudi avtentično podpisan z vsemi podatki o lastniku certifikata.

Vsako dejanje ima lahko pripete tudi druge tipe informacij o prekršku (zvočni zapis, video posnetek,..).